Som følge af høje smittetal og omfattende restriktioner, besluttede Områdegruppebestyrelsen d. 4. januar, på vegne af samtlige lokalgrupper, at udskyde de lokale generalforsamlinger.

 

Det fremgår af LPO medlemsinformation nr. 01-2021, at Områdegruppebestyrelsen primo marts vil vurdere, om lokalgruppernes generalforsamlinger kan afholdes inden sommerferieperiodernes start eller, om Corona-situationen kræver yderligere udsættelse.

 

Selv om det heldigvis går den rigtige vej med både smitte, restriktioner og vaccinationer, er der desværre i skrivende stund et stykke vej endnu, inden lokalgrupperne kan afholde generalforsamlinger uden en lang række begrænsninger.

 

Områdegruppebestyrelsen har derfor anbefalet lokalgrupperne at udsætte de lokale generalforsamlinger endnu engang, til afholdelse umiddelbart efter sommerferieperiodens afslutning. Dog med den tilføjelse, at lokalgrupperne, f.eks. af hensyn til behandling af presserende forslag, kunne vælge at afholde deres lokale generalforsamling inden udgangen af maj måned.

 

Alle lokalgrupper har tilsluttet sig anbefalingen, således generalforsamlingerne afholdes i perioden fra og med uge 39 til og med uge 41. Denne beslutning gør, at de planlagt LPO medlemsmøder rundt om på landets depoter, vil blive afholdt i tilknytning til generalforsamlingerne.

 

Yderligere information om ny dato, mv. udsendes af din lokale bestyrelse / tillidsrepræsentant.