I forbindelse med arbejdet med LKF-håndbogen, og for ferieaftalens vedkommende også begrundet i den nye Ferielov, har det været nødvendigt at foretage en mindre revision af både arbejdstidsaftalen og ferieaftalen. De reviderede aftaler er nu lagt på LPO’s hjemmeside.

Du kan også læse dem her:
Arbejdstidsaftalen
Ferieaftalen

Hvilke ændringer, der er væsentlige, afhænger jo nok af øjnene, der ser. Vi har herunder oplistet nogle af ændringerne:
• Arbejdstid i forbindelse med e-læring er nu aftaledækket
• Specialture fremgår nu udelukkende af Jernbaneoverenskomsten (JA OK)
• Krav om badefaciliteter i forbindelse med pause begrænses til mødesteder
• Pausereglerne i JA OK gælder nu også for tjenestemænd
• Regler for pause under rådighedsvagt er ændret
• Regler for at søge weekendtur er indskrevet
• UA-afviklingen er revideret (uddybning herom følger snarest)
• 2. søgerunde (i marts) er skrevet ud af ferieaftalen, da den aldrig har været anvendt. I stedet frigives dage til enkeltdagsvalg kort tid efter sommerferievalget
• Regler for afvikling af optjent overarbejde er ændret
• Fridagsreglerne i JA OK gælder nu også for tjenestemænd
• Oversigt over tekniske tider, spadseretider og pauselokaler er opdateret
Der er ud over ovenstående foretaget en række præciseringer

LKF-håndbogen gennemgår i disse dage korrekturlæsning. Når den er tilendebragt, udsendes håndbogen.