25 04, 2014

Lokalinfo Odense_april 2014

2014-04-25T14:34:04+01:0025 april, 2014|

LO Fyn Trafikgruppen afholder møde vedr. Togfondens betydning for Fyn, mv.

Mandag d. 5. maj kl. 16.00-18.00 afholder LO Fyn Trafikgruppen offentligt møde vedr. Togfondens betydning for Fyn, bosætning og pendling. Også andre emner som bus contra bane og stationslukninger forventes at blive berørt. Panelet består af tidligere transportminister, Pia Olsen Dyhr (SF), minister for by, […]

24 04, 2014

LPO Odense_Referat fra bestyrelsesmødet d. 24. april 2014

2014-04-24T13:47:04+01:0024 april, 2014|

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 24. april 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, […]

23 04, 2014

Medlemsinformation nr. 07_2014

2014-04-23T13:33:23+01:0023 april, 2014|

Gidseltagning i tog

 

Siden den meget alvorlige sag, hvor en kollega blev truet med en kniv i førerrummet, af en syg mand, har flere medlemmer henvendt sig til LPO DSB med ønske om, at vi kommer med en udtalelse. Det er meget forståeligt. Vi er alle rystede over den meget alvorlige hændelse.

 

LPO DSB har dog den […]

4 04, 2014

Medlemsinformation nr. 06_2014

2014-04-04T13:08:55+01:004 april, 2014|

Revner på aksellejeskåle IC 4 og IC 2

 

Endnu engang er der desværre alvorlige problemer med IC 4 og IC 2 togene. DSB har konstateret, at der kan opstå revner i aksellejeskålene. Revner der kan føre til et brud, som kan have alvorlige sikkerhedsmæssige følger.

 

LPO DSB har været i en tæt dialog med DSB’s Sikkerhedsorganisation. […]

Go to Top