Vedr. Robust DSB

 

Som det fremgik af områdegruppeformandens indlæg på lokalgruppe generalforsamlingerne i januar-februar d.å., har der gennem nogen tid været forhandlet med ledelsen om lokomotivpersonalets bidrag til spare øvelsen – Robust DSB..

At LPO DSB fra tid til anden mødes af sparekrav er der sådan set ikke noget nyt i. Denne gang var det ovenikøbet ventet, idet det fremgår af DSB’s trafikkontrakt, at der skal findes løbende årlige besparelser på 2-3 %.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at LPO DSB er af den opfattelse, at det i en tid, hvor DSB kvæles i administration, konsulentbistand og endeløse projekter, er stærkt uhensigtsmæssigt at gennemføre yderligere besparelser i de driftsvendte led af virksomheden, når behovet for økonomisk mådehold så tydeligt er et andet sted.

På trods af dette, er LPO DSB af den opfattelse, at det er lykkedes at lande en acceptabel aftale om vores bidrag til DSB’s opfyldelse af de økonomiske krav frem til december 2020 (K21).

Aftalen indeholder følgende:

  • Revideret ferieaftale, hvor det trods en mindre reduktion i ferienormen er lykkedes at fastholde kravet om 4 ugers sommerferie
  • Feriesøgning skal fremadrettet ske senest 21 dage før, til gengæld er varslet for reserven øget til 8 dage
  • Revideret UA aftale, som øger normen til 7.05, men sikrer at UA optjeningen starter på 0:00 timer og som i øvrigt begunstiger morgenturene
  • Aftale om fordeling af klargøringsopgaver mellem LKF A og LKF B
  • Revideret efteruddannelsesaftale (EUM5)
  • Revideret aftale om litrauddannelse

Det understreges, at der ikke indføres ny depotstruktur i Drift F&R. Dog afvikles Frederikshavn som aftalt og det samme sker på sigt med Korsør.

Uddybende information om nærværende vil fremgå af næste nummer af Det Blå Blad, som udsendes d. 10. maj. Aftaler i relation til ovenstående offentliggøres på vores hjemmeside, www.lpo-dsb.dk