Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

LPO introducerede i starten af året første step i vores bestræbelser på at gøre livet lidt lettere for de af vores kollegaer, som kæmper med læsevanskeligheder, idet man fra og med medlemsinformation nr. 01-2024 kan vælge at få vores medlemsinformationer (også denne) læst op fra hjemmesiden.

 

Tiltaget har teknisk set fungeret som ønsket og vi har derfor besluttet at udvide tilbuddet til også at gælde udvalgte artikler i Det Blå Blad.

 

Der er i det seneste nummer af bladet, som netop er udsendt, en artikel med titlen: ”Tekst til tale”, hvor vi uddyber tiltaget og fortæller lidt om baggrunden for dette.

 

Kort fortalt handler det om at give lige muligheder, så også vores ordblinde og læseudfordrede kollegaer, som måske ikke altid får læst de længste og tungeste tekster, kan holde sig opdateret om de informationer, mv., vi udsender. Og så handler det om en erkendelse af, at stadig flere vælger at få en lang række tekster (og lydbøger) oplæst, formentlig fordi mange alligevel render rundt med ”noget i ørerne” en stor del af tiden.

 

Vi har endnu ikke besluttet om tilbuddet om oplæsning på sigt udvides til at omfatte hele Det Blå Blad.

 

Det er vores håb, at I vil tage godt imod nærværende tilbud og vores håb at tiltaget generelt kan løfte interessen (og muligheden) for at læse / lytte til det materiale, vi udsender.