Folie på indersiden af frontruder

 

Inden for de seneste år, har der være nogle hændelser, hvor frontruden på forskellige litra er blevet ramt af genstande, som f.eks. træer, sten, isklumper etc.

Nogle af hændelserne kunne være gået helt galt for de involverede lokomotivførere, da nogle af frontruderne ikke var monteret med beskyttelsesfolie på indersiden af frontruden – og lokomotivførerne derfor blev ramt af glassplinter.

LPO DSB har ad flere omgange, rejst sager om manglende folie på indersiden af frontruder over for DSB i Førerrumsgruppe 3.2 regi (gruppen for implementerede litra i drift). Selv om der overordnet har været lydhørhed fra ledelsen, er vi desværre blevet skuffet et par gange, da det i virkelighedens verden har vist sig, at den lovede beskyttelsesfolie ikke var monteret alligevel.

I november 2015 pressede LPO DSB yderligere på for en afklaring omkring beskyttelsesfolie på indersiden af frontruder – på baggrund af endnu en alvorlig hændelse.

Det blev herefter aftalt i Førerrumsgruppe 3.2, at montere beskyttelsesfolie i samtlige litra, som ikke er født med folie på frontrudens inderside.

Arbejdet med at montere folie på frontruderne er nu afsluttet på samtlige litra.

Belært af tidligere erfaringer, er det blevet aftalt, at frontruden skal have et lille klistermærke, så lokomotivføreren kan se, at der er monteret film på pågældende litra. Klistermærket er blåt, er placeret på frontruden (dog forskellig placering på de forskellige litra) og har teksten: “Denne rude har beskyttelsesfolie”.

Får du kendskab til et litra, som ikke har monteret folie på indersiden af ruden, opfordrer vi dig til – af hensyn til både din og dine kollegers personlige sikkerhed – at fejlmelde pågældende litra. Husk det er altid lokomotivførerens ret at melde et tog nedbrudt, eller fremføre det med forsigtighed, hvis lokomotivføreren ikke mener, at toget er i sikkerhedsmæssigt i orden. Det kan i den forbindelse oplyses, at LPO DSB via førerrumsgruppe 3.2F allerede har meddelt DSB, at det er vores holdning, at den personlige sikkerhed går forud for alt andet.

En lokomotivfører med ødelagt syn, er ikke lokomotivfører ret længe.