Medlemsinformationer

28 07, 2017

Medlemsinformation nr. 10-2017

2017-07-28T14:32:56+00:00 28 juli, 2017|

Vedr. overleveringssedler   Klargøringscentrene på Helgoland, henholdsvis i Kastrup, har i lang tid praktiseret overlevering via klargøringssedler.   På baggrund af nogle konkrete henvendelser kontaktede LPO DSB tilbage i marts 2016 DSB Sikkerhed, Driftsregler med nogle spørgsmål omkring disse klargøringssedler. Spørgsmålene omhandlede primært klargøringssedlernes gyldighed.   Efter et meget langt tilløb lykkedes det i marts [...]

29 05, 2017

Medlemsinformation nr. 09_2017

2017-05-29T10:57:58+00:00 29 maj, 2017|

Vedr. forbedring af hjemmesiden   LPO DSB’s hjemmeside – www.lpo-dsb.dk har fået en ansigtsløftning.   Oplysningerne på siden er de samme som hidtil, men layoutet fremstår mere lyst og venligt for brugerne.   Og vigtigst af alt så er det igen muligt at tilgå sidens mange undermenuer fra smartphones.   LPO DSB håber, at vores [...]

5 05, 2017

Medlemsinformation nr. 08_2017

2017-05-05T16:59:13+00:00 5 maj, 2017|

Folie på indersiden af frontruder   Inden for de seneste år, har der være nogle hændelser, hvor frontruden på forskellige litra er blevet ramt af genstande, som f.eks. træer, sten, isklumper etc. Nogle af hændelserne kunne være gået helt galt for de involverede lokomotivførere, da nogle af frontruderne ikke var monteret med beskyttelsesfolie på indersiden [...]

27 04, 2017

Medlemsinformation nr. 07_2017

2017-04-27T11:32:55+00:00 27 april, 2017|

Vedr. Robust DSB   Som det fremgik af områdegruppeformandens indlæg på lokalgruppe generalforsamlingerne i januar-februar d.å., har der gennem nogen tid været forhandlet med ledelsen om lokomotivpersonalets bidrag til spare øvelsen – Robust DSB.. At LPO DSB fra tid til anden mødes af sparekrav er der sådan set ikke noget nyt i. Denne gang var [...]

24 03, 2017

Medlemsinformation nr. 06_2017

2017-03-24T12:51:16+00:00 24 marts, 2017|

Vedr. infrastrukturkendskab og certifikat   Der har været flere sager omkring rangering på infrastruktur, hvortil lokomotivføreren ikke har været indøvet, henholdsvis ikke har haft pågældende infrastrukturkompetence indskrevet på sit certifikat.   Da flere af de involverede lokomotivførere har følt sig presset / vildledt af driftsdisponenten, har LPO DSB været i kontakt med Driftscenterets ledelse omkring [...]