Medlemsinformationer

2 10, 2017

Medlemsinformation nr. 12_2017

2017-10-02T14:54:28+00:00 2 oktober, 2017|

Vedr. konvertering af ikke afviklet UA, øvrig frihed, tillæg mistet frihed og overtid/merarbejde til opsparingstimer   I lighed med tidligere år vil det pr. 31. oktober 2017 være muligt at konvertere ikke afviklet UA og øvrig frihed (inkl. tillæg mistet frihed og overtid / merarbejde) til opsparingstimer. Anmodning om konvertering skal sendes på mail til [...]

12 09, 2017

Medlemsinformation nr. 11_2017

2017-09-12T14:38:55+00:00 12 september, 2017|

Vedr. litra MF nedsat bremseevne og nedsat hastighed   LPO DSB har fået en række henvendelser fra medlemskredsen vedr. de artikler om nedsat bremseevne litra MF, der den senere tid er blevet bragt i bl.a. bladet ”Ingeniøren” og i Børsen. De pågældende henvendelser drejer sig primært om undren over nogle udtalelser fra DSB’s sikkerhedschef vedr. [...]

28 07, 2017

Medlemsinformation nr. 10_2017

2017-09-12T14:40:07+00:00 28 juli, 2017|

Vedr. overleveringssedler   Klargøringscentrene på Helgoland, henholdsvis i Kastrup, har i lang tid praktiseret overlevering via klargøringssedler.   På baggrund af nogle konkrete henvendelser kontaktede LPO DSB tilbage i marts 2016 DSB Sikkerhed, Driftsregler med nogle spørgsmål omkring disse klargøringssedler. Spørgsmålene omhandlede primært klargøringssedlernes gyldighed.   Efter et meget langt tilløb lykkedes det i marts [...]

29 05, 2017

Medlemsinformation nr. 09_2017

2017-05-29T10:57:58+00:00 29 maj, 2017|

Vedr. forbedring af hjemmesiden   LPO DSB’s hjemmeside – www.lpo-dsb.dk har fået en ansigtsløftning.   Oplysningerne på siden er de samme som hidtil, men layoutet fremstår mere lyst og venligt for brugerne.   Og vigtigst af alt så er det igen muligt at tilgå sidens mange undermenuer fra smartphones.   LPO DSB håber, at vores [...]