Medlemsinformationer

12 09, 2017

Medlemsinformation nr. 11_2017

2017-09-12T14:38:55+00:00 12 september, 2017|

Vedr. litra MF nedsat bremseevne og nedsat hastighed   LPO DSB har fået en række henvendelser fra medlemskredsen vedr. de artikler om nedsat bremseevne litra MF, der den senere tid er blevet bragt i bl.a. bladet ”Ingeniøren” og i Børsen. De pågældende henvendelser drejer sig primært om undren over nogle udtalelser fra DSB’s sikkerhedschef vedr. [...]

28 07, 2017

Medlemsinformation nr. 10_2017

2017-09-12T14:40:07+00:00 28 juli, 2017|

Vedr. overleveringssedler   Klargøringscentrene på Helgoland, henholdsvis i Kastrup, har i lang tid praktiseret overlevering via klargøringssedler.   På baggrund af nogle konkrete henvendelser kontaktede LPO DSB tilbage i marts 2016 DSB Sikkerhed, Driftsregler med nogle spørgsmål omkring disse klargøringssedler. Spørgsmålene omhandlede primært klargøringssedlernes gyldighed.   Efter et meget langt tilløb lykkedes det i marts [...]

29 05, 2017

Medlemsinformation nr. 09_2017

2017-05-29T10:57:58+00:00 29 maj, 2017|

Vedr. forbedring af hjemmesiden   LPO DSB’s hjemmeside – www.lpo-dsb.dk har fået en ansigtsløftning.   Oplysningerne på siden er de samme som hidtil, men layoutet fremstår mere lyst og venligt for brugerne.   Og vigtigst af alt så er det igen muligt at tilgå sidens mange undermenuer fra smartphones.   LPO DSB håber, at vores [...]

5 05, 2017

Medlemsinformation nr. 08_2017

2017-05-05T16:59:13+00:00 5 maj, 2017|

Folie på indersiden af frontruder   Inden for de seneste år, har der være nogle hændelser, hvor frontruden på forskellige litra er blevet ramt af genstande, som f.eks. træer, sten, isklumper etc. Nogle af hændelserne kunne være gået helt galt for de involverede lokomotivførere, da nogle af frontruderne ikke var monteret med beskyttelsesfolie på indersiden [...]

27 04, 2017

Medlemsinformation nr. 07_2017

2017-04-27T11:32:55+00:00 27 april, 2017|

Vedr. Robust DSB   Som det fremgik af områdegruppeformandens indlæg på lokalgruppe generalforsamlingerne i januar-februar d.å., har der gennem nogen tid været forhandlet med ledelsen om lokomotivpersonalets bidrag til spare øvelsen – Robust DSB.. At LPO DSB fra tid til anden mødes af sparekrav er der sådan set ikke noget nyt i. Denne gang var [...]