Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Det fremgår af arbejdstidsaftalen og LKF-håndbogen, at: ”Arbejdsplan for reserveture indeholder weekendfriheder samt flytbare hverdagsfridage, der i udgangspunktet fordeles ligeligt på ugedagene”.

 

Vi er i LPO med jævne mellemrum i kontakt med medlemmer, som kører i reserven, og som ikke ved, at LKF i reserven er indplaceret i en reservetur. Reserveturen giver mulighed for at se fridagsmønsteret i den reservetur, man er indplaceret i.

 

Hvert depot har en eller flere reserveture. De er alle bygget op om det samme 10-ugers rul, hvor der er 2 fridage placeret på hver af de 5 hverdage. Turskifterne kan være af forskellig størrelse. Dog skal de alle være delelige med 10 (10 uger, 20 uger, osv.).

 

Du kan tilgå et eksempel på en reservetur her.

 

Da man – som LKF i reserven – kan have behov for at låse en eller flere fridage, giver denne rettighed naturligvis kun mening, hvis man ved, hvor i reserveturen, man er placeret og dermed ved, hvor de flytbare fridage er.

 

Hvis du ikke ved, hvor du er indplaceret, kan din tjenestefordeler hjælpe dig med dette. Din indplacering er gældende frem til næste turskifte primo januar 2025.