Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

I lighed med tidligere år vil områdegruppens ledelse komme rundt på depoterne en gang årligt (ud over vores deltagelse i de lokale generalforsamlinger). Konceptet er her fra 2024 ændret, således det hidtidige medlemsmøde de fleste steder fravælges og afløses af et stuemøde. Det er lokalgrupperne selv, der vælger, om man ønsker et lokalt stuemøde, eller man mere er til et medlemsmøde.

 

Det er samtidig besluttet, at områdegruppens møder ude lokalt i forhold til afholdelsestidspunkt deles i to puljer, således et antal møder holdes inden sommer og de resterende afholdes i efteråret (formentlig i ugerne 38-41). Mere om dato, mv. for disse møder følger på et senere tidspunkt.

 

I foråret 2024 afholdes følgende stuemøder:

  • Esbjerg d. 22. april kl. 13:15-17:15
  • Kalundborg d. 2. maj kl. 13:30-17:30
  • Næstved d. 7. maj kl. 14:00-18:00

 

Stuemøderne er uformelle møder, uden en dagsorden, hvor medlemmer kan møde områdegruppens ledelsen og få en snak om løst og fast og det, som betyder noget for den enkelte i forhold til ens job og arbejdssituation. Stuemøderne henvender sig til både dem, der er på depotet og dem fra andre depoter, som har pause i det tidsrum, vi er der.

 

I forsommeren 2024 afholdes desuden følgende medlemsmøde:

  • LKI-gruppen d. 4. juni kl. 16

Mødet holdes i DJ’s nye lokaler på Bjerregårdsvej 16 i Valby.

 

Ovenstående ændrer ikke på, at områdegruppen fortsat vil afholde et antal stuemøder efter det hidtidige koncept på de største depoter (København, Fredericia og Aarhus). Disse stuemøder vil blive annonceret på særskilt LPO-medlemsinformation.

 

NB!

Ud over ovennævnte møder er der aftalt et medlemsmøde med LPO København d. 20. marts kl. 15:00. I mødet deltager repræsentanter fra både forbundsledelsen i DJ og områdegruppens ledelse. Mødet afholdes i DJ’s lokaler på Bjerregaardsvej 16.