Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

DSB overgik i efteråret 2023 til en ny SAP-version, som ifølge Tid og Løn-projektet skal gøre det nemmere at være medarbejder.

 

Vi kan på nuværende tidspunkt konstatere, at det nok endnu ikke er slået helt igennem. Der er i hvert fald en del medlemmer som efterfølgende oplever fejl på deres kvoter og ukorrekt visning af søgt frihed i Ferieplan.

 

For at vi som medarbejdere kan følge med i, hvad vi optjener og bruger fra vores kvoter, så skal data være tilgængelige og korrekte. Vi er imidlertid udfordret af, at overgangen til den nye SAP-version betyder at:

  • Alle kvoter (ferie, feriefridage, SH-dage, UA, osv.) får startdato d. 1. maj 2023 og fravær ældre end 1. maj 2023 fremgår ikke i Ferieplan eller Mit Arbejde (Ferieoversigten)
  • SY-rapporter før 1. maj 2023 er ikke længere tilgængelige.

 

Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, for disse data tilhører jo den enkelte medarbejder og skal derfor være tilgængelige. DSB HR arbejder på at få løst denne udfordring, så man igen får adgang til egne data.

 

I LPO presser vi på for en hurtig løsning. Hvis du – indtil en løsning foreligger – har brug for SY-rapporter og / eller oversigt over kvoteforbrug før 1. maj 2023, så skal du kontakte HR via HR Service Portal og bede om at få disse tilsendt.