Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Denne medlemsinformation er skrevet i samarbejde med repræsentanter for vores dygtige AMIR. Den er skrevet på baggrund af den erfaring, vi har fra tidligere snefald denne vinter, hvor vi har oplevet, at snerydningen på både perroner, gangveje og i P-rister har været langsommelig, mangelfuld og i visse tilfælde ikke eksisterende, endda i en grad så det har medført påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Vi presser naturligvis på for at sikre en markant bedre snerydning. Og så opfordrer vi til, at I – så længe der ikke er ryddet sne / saltet / gruset – færdes forsigtigt. Tilpas ganghastigheden efter forholdene. Er der steder, hvor det er åbenlyst farligt at færdes – f.eks. på grund af is – så lad vær.

 

Hjælp også gerne dem, der kommer efter dig på de steder, hvor der endnu ikke er ryddet / saltet. Det kan du gøre ved at kontakte DSB Ejendomme på 3353 3353 og fortælle om din oplevelse. Det er vores erfaring, at det – i hvert fald i nogen grad – virker. Send også gerne et billede af det pågældende sted til både din leder og AMIR. Det er altid godt med dokumentation, når man efterfølgende skal drøfte sådanne problemstillinger.

 

Hvis du alligevel – trods ovenstående råd og vejledning – skulle være uheldig at komme til skade i det glatte føre, så husk at få lavet en skadesanmeldelse på arbejdsulykken. Hvis muligt så dokumenter, hvor skaden er sket, f.eks. ved at tage et foto af stedet.

 

Du må i den forbindelse også meget gerne underrette din lokale arbejdsmiljørepræsentant om anmeldelsen. Du kan læse mere om arbejdsskadesanmeldelse på LPO’s hjemmeside under punktet ”Arbejdsskade”.

 

Vi ved godt, at lokomotivførere er ærekære og ønsker at togene skal køre til tiden, men det må aldrig blive på bekostning af din personlige sikkerhed. Ting tager tid når vintervejret raser, både på jernbanen og generelt i samfundet. Sidst men ikke mindst. Det vigtigste er ikke at nå frem til tiden, men at nå helskindet frem. Så pas på dig selv derude.