Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

LPO DSB’s ordinære Repræsentantskabsmøde 2024

 

afholdes

 

Onsdag d. 10. april 2024 kl. 13.30 i

 

DJ’s mødelokaler

Bjerregårdsvej 16

2500 Valby

 

Der er følgende forslag til dagsorden:

 

 1. Mødets åbning
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Valg af Repræsentantskabsmødets tillidsmænd
 5. Aflæggelse af beretning
 6. Orientering om økonomi
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg:
  1. Områdegruppeformand (4 år)
  2. 1 medlem af områdegruppebestyrelsen (4 år)
  3. 3 områdegruppebestyrelsessuppleanter (2 år)
  4. 2 bilagskontrollanter (2 år)
  5. 2 bilagskontrollantsuppleanter (2 år)
 9. Indlæg ved indbudte gæster
 10. Mødets afslutning

 

Medlemmer af LPO DSB og lokomotivførere pensioneret fra en af områdegruppens lokalgrupper er velkomne til at overvære områdegruppens Repræsentantskabsmøde. Har det din interesse, så meddel det venligst til Hans Schøn Merstrand på mail: hamer@dsb.dk senest den 27. marts 2024. Bemærk! Områdegruppebestyrelsen kan begrænse deltagerantallet (f.eks. pga. pladsforhold). Vi opfordrer derfor til, at interesserede tilmelder sig hurtigst muligt, da tilmelding sker efter princippet om ”først til mølle”.

 

Repræsentantskabsmødet indledes med en lille frokost kl. 12.30. Når dagsordenen er udtømt (formentlig omkring kl. 18:00) vil der blive serveret aftensmad.