Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Det er jo efterhånden nok de fleste medlemmer bekendt, at Trivselsmålingen 2023 viste, at stress – også stress i sundhedsskadeligt omfang – er ret udtalt i Drift F&R. Omfanget alene gør, at vi allerede – i samarbejde med ledelsen i Drift F&R og Planlægningen – er i gang med at drøfte, hvilke tiltag vi bør se på for at modvirke det arbejdsrelaterede stress.

 

Trods gode viljer er det næppe en simpel øvelse og ikke noget som løses indenfor en kort tidshorisont.

 

Der er næppe tvivl om, at en del af den stresspåvirkninger lokomotivførerne i Drift F&R oplever kan henføres til arbejdets tilrettelæggelse. Vi har allerede været inde på nogle af udfordringerne i medlemsinformation nr. 37-2023. En anden udfordring er – eller kan være – muligheden for at afvikle sin optjente frihed. Det bliver naturligvis italesat overfor ledelsen i det førnævnte arbejde, men heldigvis er det også muligt at gøre noget selv, f.eks. ved at afholde den frihed, man har ret til i henhold til overenskomsten.

 

Vi bemærker, at nogle kollegaer vælger at sælge deres frihed til arbejdsgiveren. Så længe det sker indenfor overenskomstens, henholdsvis arbejdstidsaftalens rammer, tager vi naturligvis den enkeltes valg til efterretning.

 

Som altid opfordrer vi til, at man bytter frihed med frihed.

 

Samtidig opfordrer vi på det kraftigste til, at den arbejdsgiver, man sælger sin fritid til, er Drift F&R, ikke Klargøring.

 

I en tid med mangel på lokomotivførere vil din ekstra arbejdsindsats kun kan komme en

anden lokomotivfører til gode, hvis du hjælper i Drift F&R.

 

Gør en kollega glad. Det kan også noget.