Medlemsinformationer

26 09, 2016

Medlemsinformation nr. 16_2016

2016-09-26T22:30:05+00:00 26 september, 2016|

Nye kørelærer aftaler   Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalerne, der omhandler lokomotivfører kørelærer   Processen har været lang og rimelig besværlig, men er sket i en god samarbejdsånd.   Målet har fra starten været en revision som reducerede aftalerne til kun to aftaler, én [...]

21 09, 2016

Medlemsinformation nr. 15_2016

2016-09-21T22:50:05+00:00 21 september, 2016|

Ny turvalgsaftale Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalen om turvalg 570.2. Processen har været lang og rimelig besværlig, men nu er det endeligt lykkedes. I forhold til den tidligere aftale, er de vigtigste ændringer følgende: • Turvalget er som hovedregel frit, dog kan der max. [...]

6 09, 2016

Medlemsinformation nr. 14_2016

2016-09-06T14:43:38+00:00 6 september, 2016|

Vedr. utilsigtet dørfrigivning og sikkerhedskultur.   Tilbage i sommeren 2015 indløb de første indrapporteringer om utilsigtet dørfrigivning i forbindelse med sammenkobling af MF og ER togsæt, en alvorlig hændelse som kan føre til, at passagerer stiger ud modsat perronsiden, direkte ud i nabospor med gennemkørende tog. På OSU sikkerhedsudvalgsmødet i juni rejste LPO DSB problematikken, [...]

31 08, 2016

Medlemsinformation nr. 13_2016

2016-08-31T12:38:33+00:00 31 august, 2016|

DDR offline - Har Trafik og Byggestyrelsen ændret holdning?   Da bærbar PC og den digitale rygsæk (DDR) blev indført for en del år siden, fik LPO DSB og lokomotivpersonalet at vide af virksomheden, at det var en forudsætning for myndighedernes godkendelse, at der skulle være en nødprocedure, såfremt DDR ikke kunne opdateres. Desuden skulle DDR [...]

19 08, 2016

Medlemsinformation nr. 12_2016

2016-08-19T22:52:53+00:00 19 august, 2016|

Funktionstilsyn af det nye sikkerhedsledelsessystem Igennem længere tid har DSB arbejdet på et nyt sikkerhedsledelsessystem (SLS). SLS er et myndighedskrav, hvor virksomheden skal have et system, der har styr på dokumentation, processer og opgaver som kan have en betydning for sikkerheden. SLS er meget omfattende og omhandler alt fra indkøb, uddannelse, ansættelser, certifikater, information til [...]