Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Seniorordningen / seniorpolitikken i DSB er nu blevet forbedret på flere områder:

  • Virksomhedsanciennitet er fjernet og alle får det samme antal dage uanset, hvor længe de har været i DSB
  • Det er alene medarbejderens levealder (62 år), som har betydning for tildeling af de 6 årlige seniordage á 7,4 timer, som alle har ret til
  • Der kan overføres op til 9 ikke-afholdte seniortimer til efterfølgende kalenderår

Du kan læse den reviderede seniorpolitik i sin fulde ordlyd her (link kan kun tilgås fra en DSB-enhed)

 

Det er gode tiltag, men vi er desværre ikke helt i mål, da der i vores del af virksomheden – i modsætning til hvad der er praksis andre steder – ikke er tradition for at kunne aftale sig til seniordage ud over de obligatoriske dage.

 

Uagtet den manglende praksis i Drift F&R så gælder seniorpolitikken – og dens mulighed for at kunne indgå aftale med nærmeste leder om op til 12 årlige seniordage – naturligvis for alle medarbejdere i DSB. Vores opfordring til seniorerne er derfor, at man – når man nærmer sig 62 år – beder om en seniorsamtale med sin leder. Det er i forbindelse med denne samtale, at man har mulighed for at indgå en individuel aftale om seniordage ud over de 6 obligatoriske dage.

 

Da der er tale om noget, man kan aftale sig til, er det jo ikke sikkert, at man får det, man anmoder om. Bliver man helt eller delvist afvist af sin leder, han man ret til at få et begrundet afslag (gerne på skrift), så man som medarbejder ved, hvad man evt. skal gøre anderledes, inden man året efter henvender sig og det igen er tid for en drøftelse af efterfølgende kalenderårs seniordage.

 

På grund af ovennævnte hidtidige praksis i Drift F&R – hvor der endda er kollegaer, der føler, at de er blevet mødt af overbærende smil og hovedrysten, når de har forsøgte at aftale sig til flere seniordage – forbeholder vi os i LPO retten til at være skeptiske. Og vi kan da også allerede nu afsløre, at vi vil følge op på, hvor mange seniordage, ud over de obligatoriske, der rent faktisk tildeles.

 

Også til noget lidt andet, men dog i samme boldgade …

 

Tjenestemænd som er stærkt på vej mod de 60, og som overvejer at gå ned i tid, bør bede om en seniorsamtale inden de fylder 60 år. Det skyldes, at der for TJM i henhold til statens cirkulære om aftale om seniorordninger (som også gælder for TJM i DSB) kan etableres individuelle seniorordninger om aftrapning i tid, i kombination med pensionsoptjening op til den hidtidige beskæftigelsesgrad allerede fra man fylder 60 år, jf. cirkulærets kap. 2., §2, pkt. a og §3 og §4 på side 12. Ordningen kræver – da der er tale om en aftale mellem virksomhed og medarbejder – lederens accept, men i modsætning til ovenstående er vores erfaring i denne sag, at dem der henvender sig i udgangspunktet imødekommes.