Lokalnyheder fra Odense

14 12, 2017

LPO Odense_lokalinfo december 2017

2017-12-14T21:00:43+01:0014 december, 2017|

Perronovergang i Ringe

Lokalgruppebestyrelsen er utrolig glad for, at perronovergangen i Ringe langt om længe er blevet lukket. Det har bestemt ikke været uden sværdslag. Tak til alle der på den ene eller den anden måde har medvirket til denne løsning. Mange farlige hændelser – og fremtidige ulykker – vil nu blive undgået. Det er naturligvis […]

26 10, 2017

LPO Odense_lokalinfo oktober 2017

2017-10-26T21:36:41+01:0026 oktober, 2017|

Generhvervelse af infrastrukturkendskab på Sønderborgbanen

Fra K18 kører vi – efter et års fravær – igen til Sønderborg. Da lokomotivførerbekendtgørelsen foreskriver, at man skal gennemføre en infrastrukturtest, hvis det er mere end 12 måneder siden, man har befaret en given infrastruktur, efterlader det reelt 4 scenarier for depotets lokomotivførere:

  1. Man har Sønderborgbanen i skarp erindring og […]
15 09, 2017

LPO Odense_lokalinfo september 2017

2017-09-15T21:34:45+01:0015 september, 2017|

Konstituering og opgavefordeling

Lokalgruppebestyrelsen har på dagens møde konstitueret sig efter Simons indtræden. Eneste ændring er, at Simon indtræder som 2. mand i Feriekontrollen. Lokalgruppebestyrelsen arbejder på at få Simon indøvet i Ferieplan snarest, så han kan assistere og afløse Søren.

 

Udlicitering Svendborgbanen

D. 9. juni kom det frem, at Svendborgbanen – ligesom Vejle-Struer – inkluderes i udbuddet, […]

15 09, 2017

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 2017

2017-09-15T17:03:06+01:0015 september, 2017|

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 15/9 2017 kl. 08:00 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Simon Martin Knoth (SMK)

Dennis Glad (DG)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

 

Der var følgende dagsorden:

 

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4a: Konstituering og udvalgsbesættelse

4.: Sager til behandling, jf. fællesdrev

5.: Notater […]

26 05, 2017

LPO Odense_lokalinfo maj 2017

2017-05-26T14:01:20+01:0026 maj, 2017|

Ændringer i lokalgruppebestyrelsen

Lokalgruppebestyrelsesmedlem Per G Ottosen er pr. 1. juni forflyttet til Fredericia efter ønske. Per forlader derfor lokalgruppebestyrelsen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Per for hans arbejde for LPO Odense. Vi vil samtidig sige tak for et ganske vist kort, men godt og konstruktivt samarbejde, og ønske Per alt godt på […]

22 04, 2017

LPO Odense_lokalinfo april 2017

2017-04-27T11:19:03+01:0022 april, 2017|

Vedr. korrigeringer i forbindelse med TUC

I fortsættelse af seneste lokalinfo fra marts følger her en status på sagen omkring korrigering af et større antal morgentjenester som følge af ekstraopgaven TUC / medhjælp TUC.

Trods indsendelse af et helt konkret forslag til løsning / minimering af ekstraarbejde og meget tidlige mødegange i turene 411 og 414, har […]

Go to Top