Konstituering og opgavefordeling

Lokalgruppebestyrelsen har på dagens møde konstitueret sig efter Simons indtræden. Eneste ændring er, at Simon indtræder som 2. mand i Feriekontrollen. Lokalgruppebestyrelsen arbejder på at få Simon indøvet i Ferieplan snarest, så han kan assistere og afløse Søren.

 

Udlicitering Svendborgbanen

D. 9. juni kom det frem, at Svendborgbanen – ligesom Vejle-Struer – inkluderes i udbuddet, når de nuværende Arriva strækninger genudbydes i december 2020. Udliciteringen giver naturligvis anledning til usikkerhed og mange spørgsmål. I første omgang er det vigtigt at sikre, at man i størst mulig udstrækning får et reelt valg mellem at blive i DSB og gå med over til en ny operatør. Det kan i vores optik udelukkende sikres, hvis der blive mulighed for både virksomhedsoverdragelse for OK-ansatte og udlån af tjenestemænd. Så det koncentrerer vi os om i første omgang. Har du spørgsmål til udliciteringen, er du velkommen til at kontakte lokalgruppen. Vi vil efter bedste evne samle spørgsmålene og forsøge at skaffe svar. Vi kan i øvrigt tilføje, at tilsagnet fra medlemsmødet i oktober 2016 fortsat er gældende – I det omfang vi modtager informationer om udliciteringen, vil vi informere medlemskredsen herom.

 

Tyfonér i Ringe

Til trods for, at der i snart lang tid har været en perrontunnel i Ringe, er perronovergangen fortsat åben. Da dovenskab jo er en del af menneskets natur benyttes perronovergangen fortsat flittigt, med en række farlige situationer til følge. Lokalgruppebestyrelsen har rejst dette problem ved flere lejligheder, men hverken kommunen eller Banedanmark reagerer specielt hurtigt. Seneste melding er, at overgangen først lukkes i 2018. Risikoen for at nogen bliver påkørt og dræbt eller lemlæstet inden da, er overhængende. Vi vil på den baggrund opfordre til, at man tyfonérer under ind / ud kørsel i Ringe, hvis man vurderer, der er personer, der går over, eller gør antræk til at gå over, når man nærmer sig perronovergangen. Hellere en gang for meget end én for lidt.

 

Vedr. TRIT info skærme, mv.

Lokalgruppebestyrelsen har på LSU mødet i juni fremsat ønske om opsætning af TRIT infoskærm, mv., jf. beslutning herom på generalforsamlingen i januar. Kort efter kom det frem, at Svendborgbanen udliciteres. Da vi allerede har oplevet, at lokale projekter / bevilliger af præcis den grund er sat på pause, har vi besluttet at vente lidt med at arbejde videre med nærværende, indtil der er skabt større klarhed om fremtiden.

 

Spadseretid KAK

Der mangler spadseretid på arbejdssedlerne i KAK i turene K17-3. Turplanlægningen oplyser, at dette vil blive rettet, så der fra K18 igen er 8 min spadseretid hver vej fra afløsning til opholdslokale. Uanset tiden ikke fremgår i K17-3 gælder de 2 x 8 minutters spadseretid naturligvis fortsat. Bemærk venligst dette, når pauserne afkortes i forbindelse med forsinkelser. LPO Odense har bedt lederen af Turplanlægning Vest sikre, at Driften er underrettet om dette, således konflikter vedr. spadseretider i KAK mellem LKF og VDL undgås.

 

Personalia

Som det fremgår af seneste lokalinfo blev Per Godsk Ottosen forflyttet til Fredericia d. 1. juni. Samme dag kom Pernille B Thomsen hertil fra Esbjerg. D. 31. august havde Michael Gram sidste dag i Odense. Han fortsætter sin gerning som LKF i Kalundborg. Samtidig fik vi tilgang fra København. Ny mand på depotet er Jakob Erlund. Vi ønsker Michael alt godt fremover og byder samtidig Jacob velkommen (de 4 nævnte er flyttet efter ønske). Samme dag tog vi afsked med Benjamin F Grand. Benjamin har været her på depotet siden efteråret 2004, men har i længere tid ytret ønske om at læse videre, og da han blev optaget på sit ønskestudie, besluttede Benjamin, at nu skulle det være. Lokalgruppebestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Benjamin for godt samarbejde gennem årene og samtidig ønske held og lykke med studierne og alt godt fremover. D. 30. september tager Arne Phillip afsked med ”Banen”. Arne har efter mange års tro tjeneste valgt at gå pension. Der vil være mulighed for at sige farvel til Arne ved afskedsreceptionen d. 29. september kl. 12 på Den Grimme Ælling. Stor tak til Arne for samarbejdet og hans mangeårige indsats som både tillids- og sikkerhedsrepræsentant for lokomotivpersonalet i henholdsvis Nyborg og Odense. Også Danny forlader depotet, da han har fået i LKF K stilling i København. Tidspunktet ligger endnu ikke helt fast (formentlig K18).

 

Kommende medlemsarrangementer

Årets julefrokost afholdes fredag d. 10. november i Hjallese Forsamlingshus. Invitation udsendes i nær fremtid.

 

Næste møde

Næste møde afholdes d. 26. oktober. Sager som ønskes behandlet på mødet skal være os i hænde senest dagen før.