Ændringer i lokalgruppebestyrelsen

Lokalgruppebestyrelsesmedlem Per G Ottosen er pr. 1. juni forflyttet til Fredericia efter ønske. Per forlader derfor lokalgruppebestyrelsen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Per for hans arbejde for LPO Odense. Vi vil samtidig sige tak for et ganske vist kort, men godt og konstruktivt samarbejde, og ønske Per alt godt på hans nye tjenestested.

Ny i lokalgruppebestyrelsen bliver 1. suppleant, Simon Martin Knoth. Simon har ingen forudgående erfaring som tillidsrepræsentant. Vi vil derfor bruge tiden frem til næste bestyrelsesmøde i september, hvor den fremtidig konstituering fastlægges, til at sætte Simon ind i bestyrelsesarbejdet og de opgaver, der naturligt følger heraf.

 

Personalia

Som det fremgår af ovenstående forlader Per Odense depot med udgangen af maj måned. For én gangs skyld bliver vi ikke færre på depotet, når én forlader skuden. Det er nemlig således, at Pernille Bernth Thomsen efter ønske flyttes hertil fra Esbjerg. Pernille starter på depotet d. 1. juni. Lokalgruppebestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at byde Pernille velkommen.

 

Formandens sommerferie

Lokalgruppeformanden holder sommerferie i ugerne 24, 28, 29 og 34. I disse perioder skal henvendelse rettes til næstformanden (Søren), eller en af bestyrelsens øvrige medlemmer (men lad nu være med at overfalde Simon med alle mulige spørgsmål, han skal lige ind i det – se indledende afsnit i denne info). Åbningstider på LPO kontoret i disse uge er endnu ikke aftalt.

 

Nye stole og fastgjorte borde i briefingrummet

Så kom der nye stole til briefingrummetJ. Desuden er de runde borde nu fastgjort. I lokalgruppebestyrelsen glæder vi os over tiltaget og sætter flueben ud for denne opgave, som er en direkte konsekvens af det forslag, som blev besluttet på den seneste ordinære generalforsamling.

 

Printerrummet

I samarbejde med AMG er det besluttet at optimere printerrummet, således arbejdsstationerne placeres i forskellig arbejdshøjde, pengeskabet flyttes ind under arbejdsbordet og printeren placeres mere hensigtsmæssigt. Dette arbejde sættes i værk i meget nær fremtid.

 

Kommende medlemsarrangementer

Aktivitetsudvalgets er nu kommet sig over skuffelsen med det aflyste hockeyarrangement. Som lovet i den seneste lokalinfo gik udvalget i tænkeboks med henblik på at finde frem til et erstatningsarrangement. Det er nu på plads.

Mandag d. 18. september sætter vi fokus på en svunden tid med en tur på skinnecykler på Assensbanen. Mon ikke et sådant arrangement kan trække en enkelt nostalgisk tåre frem i øjenkrogen på den ældste del af depotets medlemskreds, da en stor del af disse jo selv har kørt godstog på denne bane. Vi håber på stor tilslutning til arrangementet og forhåbentlig også nogle røverhistorier fra dengang far var dreng. Invitation er udsendt til medlemskredsen, og tilmeldingslisten er ophængt på glasset ved LPO kontoret.

 

Næste møde

Næste møde afholdes i uge 37 (datoen ikke fastlagt i skrivende stund). Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest søndag d. 10. september.