Generhvervelse af infrastrukturkendskab på Sønderborgbanen

Fra K18 kører vi – efter et års fravær – igen til Sønderborg. Da lokomotivførerbekendtgørelsen foreskriver, at man skal gennemføre en infrastrukturtest, hvis det er mere end 12 måneder siden, man har befaret en given infrastruktur, efterlader det reelt 4 scenarier for depotets lokomotivførere:

  1. Man har Sønderborgbanen i skarp erindring og føler sig klar til at gennemføre en test.
  2. Man føler sig usikker på strækningen og dens indretning og har derfor brug for indøvelse. Man kontakter i den situation egen leder og anmoder om dette. Lederen sørger for, hvis der er et behov, at man bliver sat op til indøvelse med en LKF K. Man skal efter endt indøvelse gennemføre en test.
  3. Man har ikke tidligere kørt på Sønderborgbanen og skal derfor have en helt normal infrastrukturindøvelse med en LKF K og en efterfølgende test.
  4. Man har i forbindelse med kørsel på en rådighed, en paragraf tur eller andet været i Sønderborg i løbet af K17. Ens supplerende certifikat er fortsat gyldigt og man skal derfor ikke foretage sig noget.

Den lokale ledelse arbejder p.t. på at sikre, at vi som depot er klar til at køre til Sønderborg fra K18 start medio december. Udgangspunktet er, at langt de fleste kan nøjes med en test. Har du brug for indøvelse, er det derfor vigtigt at du kontakter din leder snarest. Bemærk i øvrigt at ovenstående scenarier gælder al infrastrukturindøvelse (herunder generhvervelse af infrastrukturkendskab) og test. Det er – som altid – lokomotivføreren, der er ansvarlig for, at de oplysninger, der er på ens supplerende certifikat, er korrekte.

 

Højtidstur reserven

Så er højtidsturene 2017-2018 for personale i reserven, indeholdende fridage og X-HVL i jul, nytår og forårshøjtiderne, udsendt. Husk at du senest d. 25. i måneden forud skal meddele tjenestefordeleren, hvis du ønsker at fastholde de flytbare fridage (VFR).

 

Perronovergang i Ringe

Som det fremgår af Fremførings Nyhedsbrev, har DSB modtaget besked fra Banedanmark om, at ”midlertidig afspærring af perronovergangen i Ringe vil blive udført snarest”. Det er rigtig positivt, især hvis det er snarest i almindelig forstand, og ikke engang til næste år, som tidligere lovet af Banedanmark. Så længe perronovergangen eksisterer er risikoen for at nogen bliver påkørt og dræbt eller lemlæstet overhængende, og vi vil på den baggrund fastholde vores opfordring fra sidste nummer af lokalinfo: Brug tyfonen under ind / ud kørsel i Ringe, hvis du vurderer, der er personer, der går over, eller gør antræk til at gå over, når man nærmer sig perronovergangen. Hellere en gang for meget end én for lidt.

 

Ny lokalredaktør Det Blå Blad

Ole Stuhr har ønsket at takke af som lokal bladsmører. Lokalgruppebestyrelsen vil gerne rette en kæmpe tak til Ole for indsatsen. Ny på posten bliver Michael Plauborg. Vi ønsker Michael velkommen på lokalredaktionen og ser frem til en række spændende og – sådan må det jo være med Michaels tilgang – alternative indlægJ.

 

Personalia

H Christen Schrøder Larsen har søgt nye udfordringer og forlader DSB med udgangen af oktober. Lokalgruppebestyrelsen vil gerne takke Christen for rigtig godt samarbejde gennem årene. Al mulig held og lykke med det nye job, Christen. Senest ved overgangen til K18 forlader Danny Vøttrup Odense depotet. Danny er i gang med uddannelsen som kørelærer og skal efter endt uddannelse være i København. Stor tak til Danny for godt kollegaskab og for hans indsats i LPO Odense. Al mulig held og lykke – både med uddannelsen og med fremtiden i det københavnske.

 

Kommende medlemsarrangementer

Der holdes julefrokost fredag d. 10. november. Tilmeldingslisten hænger ved LPO kontoret. Der er p.t. knap 20 tilmeldte – og helt sikkert plads til flere.

 

Næste møde

Næste møde afholdes d. 12. december. Sager som ønskes behandlet på mødet skal være os i hænde senest dagen før.

 

Husk! LPO Odenses ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 24. januar 2018