Vedr. overleveringssedler

 

Klargøringscentrene på Helgoland, henholdsvis i Kastrup, har i lang tid praktiseret overlevering via klargøringssedler.

 

På baggrund af nogle konkrete henvendelser kontaktede LPO DSB tilbage i marts 2016 DSB Sikkerhed, Driftsregler med nogle spørgsmål omkring disse klargøringssedler. Spørgsmålene omhandlede primært klargøringssedlernes gyldighed.

 

Efter et meget langt tilløb lykkedes det i marts 2017 at komme i dialog med DSB Sikkerhed, Driftsregler omkring formalisering af overleveringssedlerne, herunder at de indskrives i regelværket.

 

Krav til indhold af skriftlig overlevering er d. 5. juli med afsæt heri tilføjet SIN DSB-G, instruks 1.4.

 

Det er absolut et godt skridt i den rigtige retning, men det er uheldigt, at instruksen ikke indeholder krav om, hvor lang til overleveringssedlen er gyldig. Der er heller ikke krav om, at strøm- og luftforsyning skal være indkoblet.

 

DSB Sikkerhed, Driftsregler’s oplyser på forespørgsel, at uddannelsen gør lokomotivpersonalet i stand til at vurdere om klargøringen er valid.

 

Det kan der ikke være to meninger om, men i den konkrete driftssituation er det ærlig talt noget uheldigt, at den skriftlige overlevering på den måde i praksis kommer til at adskille sig fra den mundtlige ditto.

 

Problemet er, at arbejdssedlen ikke fortæller lokomotivpersonalet om en overlevering er skriftlig eller mundtlig. Tiden til opgaven er i begge tilfælde 0 min. Det er en hel del mindre end den tid, der kræves til en klargøring, når lokomotivføreren vurderer, at den skriftlige overlevering ikke er valid fordi overleveringen er sket flere timer før eller fordi der ikke er tilstrækkelig strøm / luft til togets fremførsel.

 

At virksomheden – i en tid med stort fokus på forsinkelser – ikke tager nærværende mere alvorligt, har LPO DSB meget svært ved at forstå.