Vedr. litra MF nedsat bremseevne og nedsat hastighed

 

LPO DSB har fået en række henvendelser fra medlemskredsen vedr. de artikler om nedsat bremseevne litra MF, der den senere tid er blevet bragt i bl.a. bladet ”Ingeniøren” og i Børsen. De pågældende henvendelser drejer sig primært om undren over nogle udtalelser fra DSB’s sikkerhedschef vedr. en procedure og en instruktion til lokomotivførerne, som går ud på, at man skal nedsætte hastigheden til 140 km/t i 15 min, hvis man som lokomotivfører oplever nedsat bremseevne.

Udvalgte citater:

 

Som det fremgår af artiklen vedr. nedsat bremseevne MF fra Det Blå Blad 1-2017, side 6-7 (https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2017/03/DBB1-2017.pdf), er der ikke længere dialog mellem DSB og LPO omkring MF bremsesagen. Det er derfor ikke muligt for os at give et fornuftigt svar på, hvilken procedure, henholdsvis undervisning og systematik sikkerhedschefen referer til, eller for den sags skyld om han – som foreslået af nogle – er fejlciteret.

 

Vi skal lade det være usagt, om pågældende procedurer / systematik eksisterer. Vi er på baggrund af vores – og andres søgen – til gengæld ret sikker på, at den ikke forefindes i det instruktionsstof, der er lagt op i Den Digitale Rygsæk (DDR).

 

Da alt instruktionsstof jo skal være tilgængeligt i DDR, er det derfor nok overvejende sandsynligt, at sikkerhedschefen er fejlciteret. LPO DSB vil på den baggrund opfordre til, at der udsendes en information til lokomotivpersonalet, som tydeligt gør opmærksom på, hvilke procedurer, der gælder, herunder at relevante instruktioner – hvis der måtte være sådanne – gøres tilgængelig i DDR.