Vedr. konvertering af ikke afviklet UA, øvrig frihed, tillæg mistet frihed og overtid/merarbejde til opsparingstimer

 

I lighed med tidligere år vil det pr. 31. oktober 2017 være muligt at konvertere ikke afviklet UA og øvrig frihed (inkl. tillæg mistet frihed og overtid / merarbejde) til opsparingstimer. Anmodning om konvertering skal sendes på mail til din gruppeleder senest d. 31. oktober 2017. Husk at påføre mailen dit ”Medarbejdernummer”.

 

UA timer, der hverken afvikles eller konverteres, vil de blive anvist til udbetaling (til overtidssatsen).

 

I konsekvens af den nye UA aftale ændres optjeningsåret, og derved også afviklingsperioden. Det betyder, at du fra 2018 skal konvertere UA til opsparingstimer d. 30. april.

 

Fra næste år (2018) vil det altså være således, at UA konverteres d. 30. april og øvrig frihed, mv. d. 31. oktober.

 

LPO DSB vil med denne information opfordre til, at man sender anmodningen om konvertering snarest muligt. Vi vil samtidig opfordre til, at du sender ovenstående mail cc dig selv, så du har en kvittering.

 

Du bestemmer principielt selv, hvor mange timer du vil konvertere. Din saldo for timer konverteret til opsparing kan dog aldrig – uanset om de er konverteret fra øvrig frihed, tillæg mistet frihed, overtid/merarbejde eller fra UA – overstige 74 timer. Bemærk, at de opsparingstimer der er søgt, men endnu ikke afviklet, tæller med i de 74.

 

Husk i øvrigt! Du modtager særlige ydelser og optjener UA de dage, hvor du afvikler de konverterede opsparingstimer.