Vedr. kvalifikationsløn 2017

 

LPO DSB har, jf. aftale om Ny Løn, indgået aftale om udmøntning af kvalifikationslønsmidler for 2017. Overordnet følger aftalen de principper, der blev anvendt ved tildelingen i 2016.

 

Udmøntningen er på 246 såkaldte ”klik” (oprykninger til højere kvalifikationsløntrin), svarende til et årligt beløb på ca. 2,5 mio. kr. Oprykningerne effektueres i udgangspunktet i forbindelse med lønudbetalingen ultimo november med tilbagevirkende kraft til 1. april 2017.

 

De 246 klik fordeles således:

 

Lokomotivførere:

  • Fra trin 2 til trin 3: 109
  • Fra trin 3 til trin 4: 89

 

Lokomotivfører kørelærere:

  • Fra trin 2 til trin 3: 31
  • Fra trin 3 til trin 4: 17

 

Vurdering i forhold til udmøntning af kvalifikationsløn sker efter nedenstående kriterier:

  1. God kollega
  2. Pålidelighed
  3. Sikkerhed
  4. Fleksibilitet

 

Udmøntningen på individ niveau foretages af gruppelederne. LPO DSB forholder sig – bortset fra ét specifikt aftalt område – ikke til, hvem der udvælges, blot udvælgelsen sker, jf. aftalens rammer og vurderingsparametre. Skulle du have spørgsmål til vurderinger / udvælgelser skal disse derfor stilles til egen leder.

 

Ud over ovenstående er der på LKI området ligeledes aftalt udmøntning af kvalifikationsløn. Tildeling sker efter aftale mellem LPO LKI-gruppen og relevante chefer og ledere.