Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Der afholdes valg til DSB-bestyrelsen i perioden 23. februar til 1. marts, hvor der skal vælges 3 medarbejderrepræsentanter.

 

Dansk Jernbaneforbund har meddelt, at forbundet denne gang ikke stiller med kandidater, dvs. Preben Steenholdt Pedersen og Kirsten Andersen (som suppleant) genopstiller ikke.

 

DJ-områdegruppernes nuværende DSB-bestyrelsesmedlem, områdegruppeformand, Thomas Bryan-Lund (LPO-S-tog) genopstiller heller ikke og hans suppleant fra sidst, vores tidligere næstformand, Ebbe Drögemüller, er i mellemtiden blevet næstformand i DJ.

 

Områdegrupperne i DSB (TPO, SPO, LPO-S og LPO) er i stedet blevet enige om at stille med en af LPO’s tætteste samarbejdspartnere, områdegruppeformand, Mikkel Channo Jessen (TPO) som kandidat. Mikkel er en erfaren og dygtig tillidsrepræsentant, som kender DSB ud og ind både fra driften og fra hans plads i hovedsamarbejdsudvalget i DSB.

 

Der er samtidig opnået enighed om at opstille vores områdegruppebestyrelsesmedlem, Thomas Knudsen – som også er lokalgruppeformand på Kh – som suppleant. Thomas har mere end 15 års erfaring som TR og er et kendt ansigt, ikke bare i København, men rundt om blandt landets lokomotivførere.

 

Det er vores mål at sikre driften en stærk stemme i bestyrelsen. Eller rettere to stærke stemmer da vi har indgået et samarbejde med vores gode kollegaer i FO-Metal, som repræsenterer håndværkerne på værkstederne. Vi anbefaler derfor også, at du giver en stemme til deres kandidat, Carsten Hedegaard, som stiller med Max Madsen som suppleant. Begge er dygtige og erfarne tillidsrepræsentanter, som vi i dagligdagen har et godt og frugtbart samarbejde med.

 

Mikkel og Carsten udtaler: ”DSB står overfor mange svære beslutninger i fremtiden. Vi stiller op, for at bidrage til gode løsninger. Løsninger der giver mening for alle – både på gulvet og på direktionsgangen” … ”Den viden, vi kan få igennem bestyrelsesarbejdet i DSB, gør os bedre i det faglige arbejde. Den kontakt vi har med kollegaerne igennem vores faglige arbejde, den gør os til dygtigere bestyrelsesmedlemmer i DSB. Så det er i virkeligheden win-win; for dig som medarbejder og medlem af fagforeningen, for de faglige organisationer og for DSB”.

 

Du har to stemmer! Vi håber, du vil bakke op om Mikkel og Carsten og give driften to stærke stemmer i bestyrelsen. To stærke stemmer som har baglandet i orden og styrken til at stå imod arbejdsgivernes og politikernes pres.